De verborgen dynamiek van familiebanden

Conflicten, patronen en ballast uit het verleden kunnen ongemerkt generaties lang doorwoekeren in een familie. Dat is zonde. Een familieopstelling helpt ze ontrafelen en een plek te geven. Hierdoor ervaar je meer rust in jezelf, maar ontstaat er ook ruimte voor een betere familieband.

Situaties waarin een familieopstelling helpt

Je wilt een sterkere band met familieleden

Je ervaart blokkades tussen jou en familieleden

Je wilt inzicht in de rol die familie speelt in jouw leven

Je wilt conflicten of patronen in de familie een plek geven

Je wilt weten hoe jouw familieleden zich verhouden tot elkaar

Wat is een familieopstelling?

Bij een familieopstelling maken we samen het zogenaamde systeem-bewustzijn van je familie inzichtelijk. Op basis daarvan brengen we gebeurtenissen in je familie in kaart die invloed hebben op jou in het hier en nu. We maken als het ware de verborgen dynamiek van jouw familie zichtbaar.

In een familieopstelling herstellen we de ordening van liefde in jouw familie. Hierdoor kunnen we blokkades van gebeurtenissen uit het verleden wegnemen. Blokkades die niet alleen voor jou gelden, maar ook voor andere familieleden en volgende generaties.

Trainingen waarin wij opstellingen toepassen

Familieopstellingen - Khoentis
Individuele coaching in Friesland, Groningen en Drenthe- Khoentis
Meerdaagse training - Leer jezelf kennen - Khoentis
Life Coach in Friesland, Groningen en Drenthe - Khoentis